SOPIMUSEHDOT

Sopimusehdot

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia Kilpissafarit Ky:n myymiä ja tuottamia aktiviteetteja ja muita palveluita.

1. PALVELU- JA VARAUSEHDOT

Kilpissafarit Ky:n tarjoamien tuotteiden hinnat ja palveluiden sisällöt määritellään tuotekohtaisissa kuvauksissa. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Kilpissafarit pidättää oikeuden hintojen tarkistuksiin esimerkiksi arvonlisäverokannan muuttuessa tai muiden ulkopuolisten tekijöiden perusteella.

1.1. Varaaminen

Varaus on sitova riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti tai kirjallisesti (verkkokauppa tai sähköposti). Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun varaus on maksettu, ellei maksutavasta toisin ole sovittu kirjallisesti tai sähköpostitse.

1.2 Peruuttaminen

Peruutus on ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Peruutuksessa tulee mainita varaajan nimi, varauksen päivämäärä ja tuotteen nimi. Kilpissafarit vastaa aina kirjallisesti peruutuksiin.

1.3 Peruutusehdot

• Palautus 100 %, mikäli peruutus enemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua
• Ei palautusta, mikäli peruutus vähemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua
• Palautus 100 %, mikäli Kilpissafarien tehdessä peruutuksen huonon sään tai muun pakottavan syyn perusteella

1.4 Varauksen muutokset

Vahvistetun varauksen muutoksista on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Kilpissafarit Ky ratkaisee muutokset varaustilanteen ja kaupallisten ehtojemme puitteissa.

1.5 Palvelukieli

Aktiviteetit opastetaan englanniksi ja/tai suomeksi.

2. ASIAKKAAN VASTUU

Kilpissafarit ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta. Retkillä asiakkaan tulee noudattaa henkilökunnan ohjeita aktiviteettien yhteydessä. Asiakas on vastuussa annetun aikataulun noudattamisesta. Erityisesti on huomioitava tunnin aikaero Suomen sekä Norjan ja Ruotsin välillä. Kilpissafarit on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta tämän laiminlyönneistä aiheutuvat kulut.

Osa Kilpissafarien tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi moottorikelkkasafarit ja lumikenkäily, ovat fyysisesti vaativia aktiviteettejä. Raskaana olevat ja fyysisesti rajoitteiset asiakkaat osallistuvat ohjelmiin omalla vastuullaan. Mikäli terveydelliset rajoitteet edellyttävät erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia), Kilpissafarit ei vastaa lisäkustannuksista.

Kilpissafarit varaa oikeuden käyttää aktiviteettien yhteydessä tallennettua kuva- ja videomateriaalia ilman erillistä kirjallista tai suullista lupaa. Kilpissafarit voi käyttää kuva- ja videomateriaalia tuottamissaan julkaisuissa tai muussa mediamateriaalissa. Mikäli asiakas haluaa varmistaa, ettei päädy kuva- ja videomateriaaleihin, vaatimus tulee ilmoittaa osoitteeseen info@kilpissafarit.fi ennen aktiviteetin alkua. Tällöin asiakkaan tulee liittää vaatimukseen kasvokuva tunnistamista varten. Kuvaa käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan tunnistamista varten.

Asiakas vapauttaa vastuusta Kilpissafarit Ky:n, sen henkilökunnan ja toimihenkilöt vahingoista ja onnettomuuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan omasta välinpitämättömyydestä ja näiden sopimusehtojen rikkomisesta.

3. KILPISSAFARIT KY:N VASTUU

Kilpissafarit harjoittaa aina toiminnassaan vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, valmiussuunnittelua, lainkuuliaisuutta ja Suomen lain ja alan standardien mukaisia turvallisuussäännöksiä. Kilpissafarit ei vastaa ylipääsemättömistä tai odottamattomista tilanteista. Näihin kuuluvat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sääolosuhteista johtuvat pakottavat esteet, tarttuvat taudit ja epidemiat, lakot, jne. Kilpissafarit vastaa tiedottamisesta asiakkailleen ja pyrkii minimoimaan asiakkailleen koituvat haitat.

Kilpissafarit pidättää oikeuden muuttaa ohjelman reittiä tai sisältöä kaikilla aktiviteeteilla, mikäli sääolosuhteet tai asiakkaiden mukavuus niin vaativat. Kilpissafarit pidättää oikeuden keskeyttää aktiviteetin, mikäli asiakas aiheuttaa vaaran itselleen tai toisille.

Kilpissafarit Ky on vastuussa vain niistä henkilövahingoista, jotka tapahtuvat sovittujen ohjelmapalveluiden aikana ja aiheutuvat Kilpissafarien henkilökunnan laiminlyönneistä. Kilpissafarit ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista jotka kuuluvat henkilökohtaisen matkavakuutuksen piiriin.

4. VAKUUTUKSET

Kilpissafarit Ky:n vastuuvakuutus kattaa henkilö- ja omaisuusvahingot. Vakuutusyhtiö on A-vakuutus Oy.

Kaikilla Kilpissafarit Ky:n ajoneuvoilla on liikennevakuutus, joka kattaa onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot ja vastapuolen vauriot. Onnettomuudessa vahingoittuneet henkilöt saavat liikennevakuutuksen puitteessa hoidon Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Vakuutukset eivät korvaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettuja vahinkoja. Asiakkaat ovat vastuussa yrityksen moottorikelkoille aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuu on enintään 1 000 € vahinkoa kohden. Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 15-vuotias T-luokan ajokortin haltija. Suomen laki kieltää moottorikelkan kuljettamisen alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Kilpissafarit kehottaa asiakkaitaan hankkimaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

5. FORCE MAJEURE

Kumpikin osapuoli vapautetaan vastuistaan Force majeure -tapauksissa, kuten esim. sääolosuhteet, lumenpuute tai luonnonkatastrofi. Force majeure -tapauksissa osapuolten tulee ilmoittaa asiasta toisilleen mahdollisimman pian ja pitää toisensa ajan tasalla tilanteen edetessä. Osapuolten tulee toimia siten, että Force majeure -tilanteiden aiheuttamat haitat minimoituisivat.

6. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimusehtomme ovat Suomen lain ja oikeudenkäytännön mukaiset. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Kilpissafarien kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kilpissafarit Ky

Vieritä ylös